Правила и политики

Етичен кодекс
1. Ще предоставям качествени продукти или услуги на обявената от мен цена.
2. Ще бъда честен с членовете на BNI и с клиенти по тяхна препоръка.
3. Ще изграждам добро име и доверие сред членовете и препоръчаните ми от тях клиенти.
4. Ще предприема всички необходимите действия след получаване на  препоръка.
5. Ще бъда позитивен и отзивчив.
6. Ще се придържам към най-високите етични стандарти на моята професия (професионалните стандарти описани в официални правила за поведение имат приоритет). 
Защо BNI?


Ръст на бизнеса с 20, 30 или 50%? А защо не и повече?
Много от членовете ни успяват!
BNI предостявя на своите членове структурирана и позитивна програма за маркетинг чрез бизнес препоръки(от уста на уста) – доказано най-ефективния начин за привличане на клиенти.
Маркетинговата програма на BNI е изградена на принципа "Givers Gain" - повече печелиш, когато помагаш на другите да печелят.
Членството в BNI дружество е равносилно на търговски екип от 35 и повече професионалисти, който активно и постоянно предлага вашите продукти и/или услуги. От своя страна вие представлявате бизнеса на останалите членове на вашето BNI дружество. Аз ще ти помогна, ти ще ми помогнеш, и всички ще спечелят повече.
Във всяко BNI Дружество членува само един представител от всяка специализирана професионална или бизнес област, които изграждат дългосрочни отношения на доверие и споделят идеи, контакти, възможности и най-важното, бизнес препоръки.