BNI България


BNI – Business Networking International e международна организация, която помага на своите членове да развиват бизнеса си, чрез структурирана, позитивна и професионална програма за маркетинг чрез бизнес препоръки от уста на уста. 


Мисията на BNI е да помага на членовете да развиват значими и дългосрочни отношения с утвърдени професионалисти и хора от бизнеса. 

BNI  сред петте препоръчани от FORBES нетуъркинг световни организации за развитие на бизнеса за 2017 г.


Първото BNI дружество е учредено от д-р Айвън Майснер през 1985 г. в Калифорния, САЩ. До началото на 2019 г. организацията е израснала до над 8665 дружества по целия свят, в които членуват 242 000 предприемачи и професионалисти от различни бизнес области. вижте историята на BNI в дати >>>

В България BNI открива своето първо дружество през 2015 г. 
До началото на 2019 г. съществуват 8 дружества с почти 300 членове, проведени са 413 седмични срещи на дружествата, които са били посетени от почти 4000 бизнес собственици. За този период между членовете са разменени 6676 препоръки – отчетен бизнес за 13 717 000 лв

Философия на BNI е „Печелиш повече, когато помагаш на другите да печелят!“ (Givers Gain®). Основните ценности, върху които организацията се фокусира са Традиции + Иновации, Признание и Отговорност. Силата на BNI е в силата на споделените ценности, огромната позитивна енергия, която обединява местните бизнеси и им помага заедно да стават по-умели, по-големи и да оставят по-значим отпечатък. Показателни са думите на един от националните директори на Холандия: "Когато попаднеш в BNI, сякаш си сред стари приятели, които никога не си виждал преди". 


Етичен кодекс
  1. Ще предоставям качествени продукти или услуги на обявената от мен цена.
  2. Ще бъда честен с членовете на BNI и с клиенти по тяхна препоръка.
  3. Ще изграждам добро име и доверие сред членовете и препоръчаните ми от тях клиенти.
  4. Ще предприема всички необходимите действия след получаване на  препоръка.
  5. Ще бъда позитивен и отзивчив.
  6. Ще се придържам към най-високите етични стандарти на моята професия (професионалните стандарти описани в официални правила за поведение имат приоритет). 

Общи търговски условия в сила от 12.10.2015

Централен офис на BNI България:ул. „Фредерик – Жолио Кюри“ 17, ет. 4, офис 6
София 1113, Phone +35924238030

Send Message

Пламен Вълчев, National Director, +35924238030, Send Message
Светлана Проданова, National Director, +359887490104, Send Message