Посети дружество

Най-добрият начин да разберете как работи BNI е да посетите среща. Посетителите могат да присъстват САМО на две срещи (два пъти в едно и също дружество, или по един път в две различни). След това трябва да вземат решение да се присъединят. Посетителите НЕ могат да рекламират бизнеса си в дружество, в което тяхната професия вече е представена. Не е задължително да имате покана, за да посетите дружество, но е най-добре да се свържете с Президента на дружеството преди посещението.


BNI Капитал София - виж членовете
ЗАЯВКА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ
Членовете се срещат в София,
Хотел Маринела
бул. "Джеймс Баучер" 100, 

Всеки петък, 08:00 - 09:30

BNI Лидер Варна – виж членовете
ЗАЯВКА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

Членовете се срещат във Варна, 
Хотел Димят Рослин

бул. „Княз Борис I-ви“ 111
Всеки петък, 08:00 - 09:30
Членовете се срещат в Русе, хотел Дунав
пл. Свобода
Всеки вторник, 08:00 - 09:30


Facebook / BNI Prista  
BNI Innovative Ideas - виж членовете
Членовете се срещат в София, Хотел Кристал Палас
ул. Шипка, 14 
Всяка сряда, 08:00 - 09:30

BNI Про /  BNI Pro - виж членовете
ЗАЯВКА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ
Членовете се срещат в София, хотел ХЕМУС
бул. Черни връх
Всяка сряда, 08:00 - 09:30
BNI Доверие / BNI Trust - виж членовете

Членовете се срещат в София, Хотел Маринела
бул. "Джеймс Баучер" 100, 
Всяка сряда, 08:00 - 09:30


BNI Успех /  BNI Success - виж членовете

Членовете се срещат в София, Хотел Маринела
бул. "Джеймс Баучер" 100, 

Всеки четвъртък, 08:00 - 09:30
Facebook / BNI Успех
BNI Партньори / BNI Partners - виж членовете
Членовете се срещат в София, Хотел Маринела
бул. "Джеймс Баучер" 100, 
Всеки вторник, 08:00 - 09:30
Facebook / BNI ПартньориПърва обща среща на BNI дружествата в България