петък, 7 септември 2018 г.

Как да създадем организационна култура?


Автор: Айван Майснер, основател на BNI

Как да създадеш организационна култура в една компания? През годините често са ми задавали този въпрос. Писал съм за организационната култура, но никога относно това как да „създадеш“ организационна култура. Тази статия е именно за това – създаването на култура. В тази статия ще ви представя моята собствена визия, базирана на личния ми опит и наблюдения. Въпреки че това не са ваши преживявания, препоръчвам ги да ги обмислите и да вземете от тях тези елементи, които най-много се доближават до вас и биха ви помогнали да създадете собствена организационна култура. Ако не вие вземате ръководните решения, обмислете как тази тема може да се приложи във вашия отдел в компанията. Тези концепции могат да се приложат както на микро, така и на макро ниво.

Никъде не срещнах описание на организационната култура, което да отрази напълно начина, по който аз преживях процеса. Считам, че организационната култура се създава чрез три основни фази: организационни „традиции“, които водят до организационни „ценности“, които от своя страна водят до организационна „култура“.
Традициите на една компания (или отдел) поставят началото. Въпреки че тези традиции могат да са повече или по-малко здравословни, аз ще говоря за здравословните традиции на една организация. 
Традициите ни казват кои сме като племе. 
Казват ни кое е важно за нас и как да го приложим в организацията. За мен, при създаването на BNI, тези традиции включваха неща като фокусиране върху изграждането на връзка, образование, отговорност, признание и, разбира се, Givers Gain®. Всички тези елементи (и много други) бяха традициите, заложени в програмата в самото начало. Тъй като ги направихме важна част от компанията, те се превърнаха в част от нашите основни организационни ценности.

Ценностите на една организация са нейните основни вярвания и водещи принципи, които определят поведението на хората и им помагат да разберат по-добре очакванията в рамките на организацията. Зa BNI, тези ценности включват петте елемента, изброени по-горе (образованието беше заменено от учене за цял живот), както и позитивно отношение и традиции + иновации. Да, включих традициите в рамките на нашите ценности, тъй като осъзнах, че са изключително важни за прогресиращия успех на дадена организация – дават ни стабилност, за да създаваме велики преживявания. Освен това осъзнах, че иновацията е ключов елемент. Традициите ни припомнят откъде сме дошли, а иновацията ни показва накъде искаме да отидем. Чувствах, че и двете са важни за успеха на компанията.

Традициите доведоха до ценности, а ценностите – до организационна култура. Следователно, ценностите, на които организацията (или локалната единица, в случая на BNI – дружеството) базира дейността си, имат директно влияние и създават културата.

За мен създаването на култура е доста просто. Опознайте здравословните традиции на дадена организация. След това започнете да практикувате и да въвеждате ценностите на организацията възторжено. Бъдете възторжени, когато ги споделяте, дискутирате, прилагате и когато пишете за тях. Ако направите тези първи две неща добре, създавате удивителна култура.

Културата може да изяде стратегията за закуска. Ако сте част от организация със страхотна стратегия и недоизпипана култура, ще страдате. Ако сте част от организация с недоизпипана стратегия, но страхотна култура, може да се справите добре. При всички положения, ако сте част от организация със страхотна стратегия и страхотна култура, ще бъдете лидер във вашата сфера. Културата е тайната съставка за успеха на организацията.

Ако искате такъв тип успех за вашата организация, намерете онзи материал, в който се говори за нейните ценности (ако няма такъв, помислете за традициите ѝ и започнете да изграждате ценностите на тази основа) и ги вкарайте в действие, сякаш бизнесът ви зависи от това (което, всъщност, е точно така). 


Прочетете още:

Дарът да бъдеш окуражен Прочети целия текст>>>

ВИДЕО: Йордан Йорданов: BNI генерира бизнес за стотици хиляди евро още от първата среща Прочети целия текст>>>