петък, 18 май 2018 г.

Бизнес възможностите са навсякъде


В рубриката "Успешните BNI истории в България" представяме Йотко Петков, новият президент на BNI Успех – представител на компанията Business Cost Management, специализирана в управлението и намаляването на бизнес разходи. BCM e международна компания с над 23 години опит и присъствие в 17 държави. 
Представете се в 30 секунди. 

Казвам се Йотко Петков и съм президент на дружеството BNI Успех. Представител съм на компанията Business Cost Management, която се занимава с управление и намаление на бизнес разходи.

Как се срещнахте с BNI и защо това е Вашият бизнес клуб?

Срещата ми с BNI е от самото създаване на BNI в България. Посетих една от големите отворени срещи, много ми харесаха хората, които участват, а философията Givers Gain е моя философия. Затова като човек, който обича да дава, реших да стана член в най-голямото и най-доброто дружество – BNI Успех.

Какво за Вас е ценна препоръка?

По стандартите на BNI всяка препоръка е добра. За мен добра препоръка означава да отида при собственик на бизнес и да му бъда полезен. Това е философия и на компанията, в която работя – да насочим средствата, които изтичат без определена посока, и да ги предоставим на клиента, за да може той да ги ползва за нещо смислено. Дори човек, който на пръв поглед не ми се струва добър за моя бизнес, може да има контакти, които да ме доведат до подписването на важен договор.

Каква е Вашата успешна BNI история?

Най-успешната ми история в BNI до момента дойде от член на нашето дружество – Вальо Благоев. Той е юмейхо масажист. В разговор с него установих, че има познат човек, който се занимава с голям бизнес. Впоследствие ме запозна с този човек, подписахме договор за съвместна работа, а след това отчетох голяма благодарност  – за над 10 хил. лева. Така от бизнеси, които нямат нищо общо – бизнес с юмейхо масажи и бизнес в управлението на разходи, ние с Вальо Благоев използвахме познанството си, за да разменим добри препоръки.

Вие сте новият президент на BNI Успех, какви са Вашите цели за следващите 6 месеца?

Целите, които ще преследваме, са да развиваме дружеството, да има повече членове и качеството на бизнеса да е по-високо. В момента средната стойност на препоръките в нашето дружество е около 600 лв., като целта е тази стойност да достигне до 1800 лв., т.е. три пъти по-висока. Другата ни цел е качеството на препоръките да бъде по-добро, за да могат всички членове на BNI Успех да изпълнят сделки с поне 50 хил. лв. повече.

Как каните гости на срещи на BNI?

Според целите. Когато всяка седмица имаме разширено представяне на наш член, според неговите нужди каним гости. Освен това, когато разговарям с клиенти и познати, веднага установявам техните нужди, намирам член, който може да им бъде полезен, свързвам го с познатия човек и накрая обикновено получавам благодарности и от двете страни.