понеделник, 14 май 2018 г.

Решения за успешно финансиране на бизнеса


На 17 май 2018, MoitePari.bg организира форум „Финансиране на бизнеса“

Верни на своята мисия да подпомагат фирмите в България при взимането на финансови решения, MoitePari.bg и тази година ще организират Форума „Финансиране на бизнеса“. Събитието ще се проведе на 17 май 2018 г. в бизнес център Capital Fort. Целта е информационно подпомагане на развитието на малките и средни предприятия у нас.Форума предоставя възможност на представители на малкия и среден бизнес у нас, да се запознаят с начините за кредитиране от банкови и небанкови институции, актуални Европейски програми и процедури, рискове, проблеми и решения. По време на форума компаниите  и финансовите институции осъществяват директен контакт, което спестява време от проучвания, както и предоставя платформа за обсъждане на конкретни казуси.

Основните теми които се засягат са: банкови програми ; насърчителни програми, експортно-финансиране; финансиране от небанкови институции;; дялови инвестиции от Инвестиционни фондове; финансиране по Европейски програми и други. Новото тази година са възможностите за финансиране от фондове за рисков капитал. Презентации ще изнесат Росен Иванов, Управляващ съдружник, Black Peak Capital и Йордан Зарев, Мениджър Инвестиции, Neveq.

Ще бъде засегната и темата за предварителната подготовка на фирмата за получаване на финансиране. Като разяснения за предприемане на отделните стъпки които трябва да предприемат бизнес организациите ще даде Стойне Василев, Бизнес Коуч към SmartMoney.bg.

В банковия панел ще бъде засегната темата за “Съвременно банкиране и начини на финансиране на бизнеса”, представена от Светослав Пиралков, Началник Отдел “Микробизнес” в Райфайзенбанк. Също така от Микро Финансираща Институция ДЖОБС към Българска Банка за Развитие ще представят темата “Улеснени възможности за финансиране на микро и малки предприятия”.

Верни на традицията и тази година ще бъдат засегнати възможностите за европейско финансиране на МСП до края на 2018 г. По темата ще говорят Галя Менова, Управляващ съдружник в Хюман Консултинг ЕООД и Станислав Гецов, Управляващ съдружник в Гецов и Партньори Консулантс ЕООД. Те ще представят разяснения както за отворените европейски програми за настоящата година, така и за подготовката и управлението на проектите, за да се получат плащанията спрямо заложените етапи.

Участието във форума е безплатно, но се изисква задължителна регистрация.

Новост тази година е специален платен панел по бизнес симулация Бизнес симулация по финанси за практици с опит, който се организира съвместно с The Business Institute. Тя е част от портфолиото на Harvard Business Publishing. Доказано ефективна като метод за учене чрез практика в MBA програмите на редица водещи университета, както и в международни компании от цял свят. „Понякога печелиш, понякога учиш.“ е казал Джон Максуел. С играта тестваш идеи и грешиш в безрискова среда. Запомняш повече и за по-дълго, защото преживяваш. Играта е доказано най-старият и непринуден начин за ефективно учене, който хората познават. В играта не губиш, не и реални ресурси. Дали ще спечелиш е въпрос на стратегическа мисъл и тестване на подходящия за условията на играта сценарий. Това не е сигурно. Но сигурното е, че ще бъдеш провокиран положително, ще научиш нещо ново, ще надградиш, ще ти възникнат въпроси или ще си намерил готови отговори.

Участието в симулацията е със задължителна регистрация и се заплаща. Можете да вземете билет от тук.