петък, 16 февруари 2018 г.

BNI членовете имат отношение към обществото – това създава доверие

Биляна Младенова - член на BNI Партньори и представител на Фондация за социална промяна и включване, чиято основна цел е да работи за социалното развитие и интеграция на непривилегировани хора, групи и общности на територията на страната ни.


Представете се в 30 секунди.

Аз съм Биляна Младенова, представлявам Фондация за социална промяна и включване.

Как се срещнахте с BNI и защо това е Вашият бизнес клуб?

За BNI разбрах от мои приятели, англичани, които бяха на посещение в нашата фондация и разбрахме от тях, че тогава се учредява първото BNI дружество в България. Така станахме членове и вече втора година сме част от BNI Партньори. За нас BNI е много ценен канал за комуникация в дейността ни, тъй като много често в бизнеса няма достъп и няма толкова информация за социалните инициативи и програми, както и за това, как нашето общество се развива. Ние бихме искали да включваме все повече както малкия, така и големия бизнес в това, което правим.

Какво за Вас е ценна препоръка?
За нас ценни препоръки са тези към хора и бизнес организации, които имат отношение към обществото, към посоката, в която се движи то, хора, които са активни и които искат да бъдат част от позитивната промяна.

Каква е Вашата успешна BNI история?

За мен лично е ценно това, че дори хора, които не са вече част от дружеството ни, продължават да ни подкрепят, т.е. те ни познават, имат доверие на организацията ни и поддържаме контакт с тях.

Как каните нови гости на BNI среща?

Лесно е да каниш хора на BNI среща, тъй като тези срещи могат да бъдат полезни за всеки.