сряда, 7 юни 2017 г.

Ценностите на BNI и Вашият живот – международен конкурс за членове

По какъв начин Вашата BNI история се свързва с една от основните ценности, върху които организацията се фокусира – Традиции + Иновации, Признание или Отговорност? Някоя от тях промени ли личния или професионалния Ви живот? Искаме да разберем какво значат основните ни ценности за Вас!

Изберете си една от тях и споделете с нас видео - по какъв начин Вие се разпознавате в нейните характеристики и по какъв начин тя е оказала влияние върху живота Ви, пътешествието Ви в света на BNI и бизнесът ВИ.


Правила:

Всички участници трябва да:

  • Подготвят видео, не по-дълго от 2 минути;
  • Запишете в началото на видеото името, от къде сте, името на вашето дружество и основната ценност, която мислите да включите.
  • Изпратете видеото си до 16 юни, 2017 г.
  • Бъдете живото доказателство за това как една от нашите ценности се е отразила върху Вашият личен или професионален живот.
  • Включете подписан формуляр за използване на кадрите.
  • За езиците, различни от английски – пратете писмен превод на видеото или включете английски субтитри.


Награди:
Победител ще бъде избран във всяка една от трите основни категории ценности. Тези трима души ще бъдат включени в предстоящи новини на BNI, а видеата им ще бъдат част от Видео секцията на организацията.

Оценяване:
Видеата ще бъдат оценявани на база завладяващ сюжет, способност за разказване на историята и качество на аудио / видео.

Как да се включите:
Искаме Вашето видео да бъде с възможно най-доброто качество. Преди да го запишете, погледнете този онлайн-гид за перфектното заснемане.

Моля, попълнете съгласието си за използване на Вашите кадри (налично тук) и го включете към видеото си.

Ако имате някакви въпроси или срещате трудности, пишете ни на marketing@bni.com.

Изпращайки видеото си, неговото съдържание става собственост на BNI и според подписаното от Вас съгласие може да бъде използвано за маркетинг цели.